Хүйтний улирлын хувцсанд шилжлээ

Нийтлэсэн: Д. Наранмандал 2016/10/28 16:11

Онцгой байдлын ерөнхий газрын тэргүүн дэд дарга бөгөөд штабын даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/245 дугаар "Хүйтний улирлын хувцсанд шилжүүлж, хувцасны нэгдсэн үзлэг зохион байгуулах тухай" тушаал, Аврах тусгай ангийн захирагчийн 2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн "Ангийн захирагчийн нэрэмжит хүйтний улирлын хувцасны үзлэг зохион байгуулах тухай" удирдамжийн хүрээнд 2016 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр Аврах тусгай ангийн жагсаалын талбайд хүйтний улирлын хувцасны үзлэгийг зохион байгууллаа.