Хүйтний улирал хувцсанд шилжлээ.

Нийтлэсэн: Д. Наранмандал 2017/10/20 10:45

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 81 дүгээр зарлигаар батлагдсан "Цэргийн дүрэмт хувцас, цол, ялгах тэмдгийн загвар батлах тухай" журмын дагуу Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/235 дугаар тушаалаар нийслэлийн хүрээ, орон нутгийн Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчид хүйтний улирлын хувцсанд шилжиж байгаатай холбогдуулан ОБЕГ, ГСХ болон нийслэлийн хүрээний Онцгой байдлын газар, хэлтэс, анги, байгууллагын алба хаагчдын "Хүйтний хувцасны үзлэг"-ийг 2017 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр Аврах тусгай ангид зохион байгууллаа.