Тахилт дахь Хээрийн сургуулийн хотхонд Хээрийн хөдөлгөөнт эмнэлгийн байрыг ашиглалтанд орууллаа.

Нийтлэсэн: Б. Маналжав 2019/07/22 12:53

Эрүүл мэндийг хамгаалах дэд хөтөлбөрийн 2.2.1 заалтыг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд Үндэсний аврах бригадын Тахилт дахь Хээрийн сургуулийн хотхонд Хээрийн хөдөлгөөнт эмнэлгийн байрыг дотоод нөөц бололцоогоо ашиглан, ажиллах таатай орчин бүрдүүлж аврагчид маань өөрсдөө барьж ашиглалтанд орууллаа.
Хээрийн сургуулийн хотхонд дадлага сургууль, тэмцээн уралдаан зохион байгуулагдах үед тус хээрийн хөдөлгөөнт эмнэлгийг ашиглах юм.